De EU: “Normatief in haar Europese operaties?

In dit artikel bespreek ik of de EU een normatieve of realistische macht is aan de hand van de doelstellingen die de EU stelt in haar militaire operaties. Ik concludeer dat de EU niet zozeer een grootmacht-mentaliteit vertoont, maar eerder een gebrek aan politieke bereidheid om op te treden.

Klik hier om het artikel te lezen.