De consequenties van een Brexit voor het Europees veiligheidsbeleid

In dit artikel ga ik in op de vraag of Brexit kansen biedt tot verdere integratie van het Gemeenschappelijk Veiligheids en Defensiebeleid van de EU. Ik bespreek de operationele en institutionele consequenties, en de gevolgen voor de onderlinge machtsverhoudingen.

Klik hier om het artikel te lezen.