Een opiniestuk in het Parool waarin ik stel dat het politieke besluit tot EUNAVFOR Med een flinke stap is richting een (verdere) militarisering van het EU-vluchtelingenbeleid.