Blog voor het Politiek Café Europa van de ChristenUnie over de positie van de ChristenUnie t.o.v. de EU.

Deze blog bouwt voort op een Paper uit 2010 waarin ik uiteenzet waarom een correctief referendum niet past binnen de traditie van het christelijk politieke denken. Ik schenk hierbij ook aandacht aan praktische problemen die kleven aan de invoering van een correctief referendum.