Welcome to my website

Trineke Palm PhD | Post-doctoral researcher | Political and International History Department | Utrecht University

Contact

Utrecht University
Drift 6
Kamer 1.07
3512 BS UTRECHT
+31 30 253 6189
t.p.palm@uu.nl


Since October 2016 I am a post-doctoral researcher at the Political and International History Department of Utrecht University.

My research is part of the interdisciplinary project “Blueprints of Hope: designing post-War Europe” led by professor Beatrice de Graaf. In this research project I aim to explain (changes in) the character of the EU as the outcome of a complex battle of ideas among different transnational political, economic and religious networks.

From 2012-2016 I did my PhD-research, funded by NWO Research Talent, at Vrije Universiteit Amsterdam. In my PhD-research I studied the EU’s role in the world. My dissertation deals with the question whether the EU’s use of military means since 2003 has changed the EU’s presence in international affairs. Has the EU become a more realist great power like the US, or has it used military means in support of its normative ideals? Read more about this research project and other research interests under research.

 

 

 

 

 

Veiligheid gaat verder dan defensie-uitgaven

In reactie op De Volkskrant die kopte met de vraag “kan Europa militair zonder Amerika?” een korte Q&A: kan Europa militair zonder Amerika? Gaan we naar één Europees leger? Zal de VS uit de NAVO...
Read More

Solidariteit: mag dat nog iets kosten?

Solidariteit is geen gegeven; het moet worden gevormd, afgedwongen en onderhouden. Dit perspectief verdient een herwaardering in de context van de EU. Daarover schreef ik een stuk voor Grote Vragen.
Read More

De tragiek van een cultuurchristendom-zonder-Jezus

In de Nieuwe Koers van Oktober omarmt Willem Maarten Dekker het conservatieve “cultuurchristendom-zonder-Jezus” dat Baudet en Buma uitdragen, maar lijkt beducht voor het “Jezus-zonder-cultuurchristendom” van de ChristenUnie. Geef mij maar het...
Read More

Hoe waardengedreven is de veiligheidspolitiek van de EU?

Voor de Pax Vredeskrant schreef ik een stuk waarin ik antwoord geef  op de vraag hoe waardengedreven de veiligheidspolitiek van de Europese Unie eigenlijk is.  
Read More

Na Brexit meer kans op gezamenlijke EU-defensie

Interview in het Nederlands Dagblad, n.a.v. mijn promotie, over de verandering van EU militaire operaties, de toegevoegde waarde t.o.v. de NAVO en de consequenties van een Brexit. Bij Bureau Buitenland (VPRO, radio 1) sprak ik ook over mijn proefschrift en de...
Read More

Niet meehuilen met de populisten

Opiniestuk op 13 Januari in het Nederlands Dagblad over de positie van de christelijke partijen en referenda.
Read More

Bosnia after Brexit. Causes for Concern?

I published a blog on the possible consequences of a Brexit for the EU's military involvement with Bosnia-Herzegovina. I highlight that a Brexit severely weakens the coalition that aims at keeping the executive/peace enforcement mandate under UN-Chapter VII. However,...
Read More

De militaire arm van de EU dreigt ‘een betere wereld’ ondergeschikt te maken aan eigenbelang

Opiniestuk in het Nederlands Dagblad waarin ik betoog dat de discussie over een Europees leger niet mag afleiden van de onderscheidende kracht van EU, namelijk de inzet van niet-militaire...
Read More

De rechtvaardige oorlog bestaat niet?

In de Nieuwe Koers (2016, 4) schreef ik een reactie op de stelling: Een rechtvaardige oorlog bestaat niet. Twee belangrijke argumenten tegen de idee van een rechtvaardige oorlog van de pauselijke adviseurs zijn: 1. De (optie van) militaire actie leidt af van...
Read More

Referendum Associatieovereenkomst met Oekraïne

Gebaseerd op mijn Leeuwendaallezing schreef ik voor Advalvas over de Associatieovereenkomst met Oekraïne: Referendum Oekraïne voor iedereen onbevredigend. De associatieovereenkomst met Oekraïne is niet slechts een handelsverdrag, maar zet de deur ook niet wagenwijd...
Read More

News & upcoming events

1 November 2018

Lezing “Wat bezielt Europa?“, Jacobikerk Utrecht

Article Online

Cooperative bargaining in the EU’s Common Security and Defence Policy: EUNAVFOR Atalanta, Contemporary Politics

Call for Papers

The Affective Glue of European Integration